Publicacións

LOGROS POR CURSOS_RETO 6 CASA DA PAZ

LOGROS POR CURSOS_RETO 5 CASA SABORES

RESUMO DOS RETOS plantexados ata a DATA

DE BOTA A BOTA E TIRO PORQUE ME TOCA

RETO 3_CONSEGUIDO PARA @S OVO XEADO CEBOLITOTEMIZADOS

RETO 3_CONSEGUIDO PARA @S AREA BALEA