RESUMO DOS RETOS plantexados ata a DATA

1º RETO - CASA CORES: De que cor son as cousas que se propuxeron segundo as cores que lle tocou a cada curso?

5 ANOS - PRIMEIRO - QUINTO - SEXTO

2º RETO - CASA IGUALDADE: Facer unha barquiña de papel moi grande e outra pequeniña da nosa cor.

5 ANOS - PRIMEIRO - QUINTO - SEXTO

3º RETO - CASA CAMIÑO DE SANTIAGO A FISTERRA: Darlle cor a unha imaxe. Enumerar os símbolos do camiño.

5 ANOS - PRIMEIRO - QUINTO - SEXTO

4º RETO - CASA NADAL: Facer cada curso estrelas de cores (cada curso da súa) e pegalas nas fiestras.

5 ANOS - PRIMEIRO - QUINTO - SEXTO

- DE BOTA A BOTA E TIRO PORQUE ME TOCA: Onde se atopa a bota da imaxe?

5 ANOS 1 - 5 ANOS 2 - PRIMEIRO - QUINTO - SEXTO